PHP

 • APC Alternative PHP Cache. System cache dla języka PHP, którego zadaniem jest zapisanie w pamięci wyniku PHP...
 • atoum Framework do testów jednostkowych w języku PHP. Prosty, nowoczesny i intuicyjny.
 • Behat Framework służący do przeprowadzania testów behawioralnych (BDD - Behavior Driven Development), czyli takich...
 • Blade System szablonów PHP napisany dla frameworka Laravel. Każdy widok kompilowany jest do czystego języka PHP...
 • CakePHP Framework MVC napisany w języku PHP. Inspirowany frameworkiem Ruby on Rails. Otwarty, na licencji MIT.
 • CodeIgniter Framework PHP implementujący wzorzec projektowy MVC.
 • Composer System zarządzania zależnościami dla języka PHP. Pozwala na szybkie i łatwe dołączenie biblioteki lub skryptu...
 • Doctrine Biblioteka ORM (Object Relational Mapper) przeznaczona do mapowania bazy danych na obiekty w języku PHP. Pozwala...
 • Dwoo Silnik szablonów dla języka PHP. Pozwala na oddzielenie warstwy logiki od warstwy prezentacji. Wspiera składnie...
 • Flysystem Narzędzie do komunikacji z różnymi systemami plików. Umożliwia łatwą i szybką zmianę systemu (np. z lokalnego...
 • FuelPHP Framework PHP oparty na wzorcu HMVC. Wydawany na licencji MIT.
 • Goutte Biblioteka PHP przeznaczona do zbierania danych z stron internetowych i innych zasobów udostępnianych w internecie...
 • Guzzle Klient HTTP dla języka PHP. Biblioteka dostarcza szereg funkcji do konfigurowania i wysyłania zapytań oraz...
 • Kohana Framework napisany w języku PHP5 wydany na licencji BSD. Implementuje wzorzec HMVC.
 • Laravel Framework PHP oparty o wzorzec projektowy MVC, wydany na licencji MIT.
 • Latte Kompilowany system szablonów dla języku PHP. Dostarcza szeregu narzędzi i ułatwień, pozwalających na szybsze...
 • Lithium Framework MVC napisany w PHP, wydawany na licencji BSD.
 • Lumen Microframework PHP oparty na komponentach frameworka Laravel.
 • Monolog Biblioteka służąca do logowania (zapisywania) wszelkiego rodzaju informacji z działania aplikacji napisanej...
 • OPcache System cache języka PHP, który przechowuje w pamięci kod operacjiPHP (tzw. bytecode). Kolejne wykonywanie...
 • PEAR PHP Extension and Application Repository. Framework i system dystrybucji rozszerzeń dla języka PHP. Ułatwia...
 • Phalcon Framework PHP napisany w języku C i instalowany jako rozszerzenie PHP. Jest to otwarte oprogramowanie na licencji...
 • PHP Skryptowy język programowania, przeznaczony do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Jest to język interpretowany...
 • phpspec Framework ułatwiający tworzenie programów w języku PHP z wykorzystaniem BDD (Behaviour Driven Development)....
 • PHPTAL PHP Template Attribute Language. Silnik szablonów dla języka PHP, oparty o język znaczników XML/XHTML.
 • Silex Mikro-framework PHP oparty na komponentach Symfony2.
 • Symfony Framework PHP firmy SensioLabs. Jest otwartym oprogramowaniem i bazuje na architekturze MVC. Zbudowany na...
 • Twig System szablonów dla języka PHP firmy SensioLabs, wydany na licencji BSD.
 • Xdebug Rozszerzenie PHP pozwalające na sprawdzanie wyniku działania funkcji i poprawy błędów (tzw. debugowanie) oraz...
 • YAF Yet Another Framework. Framework PHP napisany w C i instalowany jako rozszerzenie języka PHP.
 • Yii Framework PHP oparty na komponentach. Implementuje wzorzec MVC. Projekt jest otwarty, wydany na licencji BSD.
 • Zend Framework Framework PHP firmy Zend Technologies, wydany na licencji BSD.