Linux

  • Bash Bourne Again SHell. Jedna z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Domyślna powłoka większości dystrybucji...
  • Linux Otwarty, darmowy system operacyjny. Wykorzystanie tego systemu (lub jego licznych dystrybucji) jest bardzo...
  • Ubuntu Dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux, oparta na dystrybucji Debian. Przeznaczona głównie do zastosowań...