Język Programowania

  • Bash Bourne Again SHell. Jedna z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Domyślna powłoka większości dystrybucji...
  • Java Bardzo popularny, obiektowy język programowania. Kod źródłowy napisany w tym języku jest kompilowany do kodu...
  • JavaScript Skryptowy język programowania przeznaczony dla tworzenia stron i aplikacji internetowych. Działa po stronie...
  • Perl Interpretowany, skryptowy, otwarty język programowania.
  • PHP Skryptowy język programowania, przeznaczony do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Jest to język interpretowany...
  • Python Interpretowany język programowania wysokiego poziomu, ogólnego użycia, wydany na licencji Open Source przez...
  • Ruby Interpretowany język programowania. W pełni obiektowy, dynamicznie typowany. Wyróżnia się prostą, przejrzystą...
  • Scala Język programowania łączący cechy języków funkcyjnych i obiektowych. Działa na kilku platformach, m.in. JVM...
  • TypeScript Nadzbiór języka JavaScript umożliwiający typowanie zmiennych, argumentów i funkcji oraz programowanie zorientowane...