Framework

 • AngularJS Framework JavaScript stworzony przez Google. Implementuje wzorzec architektoniczny MVC. Zaprojektowany z myślą...
 • Bootstrap Framework HTML, CSS i JavaScript wspomagający tworzenie responsywnych (RWD) stron i aplikacji internetowych....
 • Bulma Framework CSS do szybkiego tworzenia ładnych, responsywnych szablonów WWW.
 • CakePHP Framework MVC napisany w języku PHP. Inspirowany frameworkiem Ruby on Rails. Otwarty, na licencji MIT.
 • CodeIgniter Framework PHP implementujący wzorzec projektowy MVC.
 • Django Framework napisany w języku Python przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. Projekt open source...
 • Ember.js Framework JavaScript wspomagający pisanie programów w tym języku. Implementuje wzorzec MVC i dostarcza szereg...
 • Express.js Framework dla platformy Node.js, który dostarcza narzędzi do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych. Oprogramowanie...
 • Ext JS Framework JavaScript.
 • ExtJS Framework JavaScript pomagający w budowaniu aplikacji internetowych. Dostarcza przydatne narzędzia do pracy...
 • Flask Lekki framework przeznaczony do budowy aplikacji w języku Python. Darmowy, na licencji BSD.
 • Foundation Framework front-end wspomagający pisanie responsywnych stron i aplikacji internetowych. Umożliwia w szybki...
 • FuelPHP Framework PHP oparty na wzorcu HMVC. Wydawany na licencji MIT.
 • Gatsby Framework JavaScript oparty na frameworku React.
 • jQuery Mobile Framework JavaScript przeznaczony do szybkiej i łatwej budowy stron i aplikacji, działających na urządzeniach...
 • koa Lekki i szybki framework JavaScript dla Node.js.
 • Kohana Framework napisany w języku PHP5 wydany na licencji BSD. Implementuje wzorzec HMVC.
 • Laravel Framework PHP oparty o wzorzec projektowy MVC, wydany na licencji MIT.
 • Lithium Framework MVC napisany w PHP, wydawany na licencji BSD.
 • Lumen Microframework PHP oparty na komponentach frameworka Laravel.
 • Meteor Otwarty framework JavaScript przeznaczony do tworzenia aplikacji webowych, mobilnych oraz desktopowych.
 • MooTools Darmowy, lekki framework JS zbudowany z modułów. Dostarcza szeregu narzędzi przydatnych do pisania aplikacji...
 • NestJS Framework JS oparty na technologii node.js.
 • Phalcon Framework PHP napisany w języku C i instalowany jako rozszerzenie PHP. Jest to otwarte oprogramowanie na licencji...
 • Quasar Framework open-source oparty o technologie Vue.js. Pozwala na szybkie tworzenie responsywnych aplikacji webowych....
 • ReactJS Biblioteka JavaScript używana do tworzenia interfejsów użytkownika oraz aplikacji internetowych. Bazuje na...
 • Ruby on Rails RoR. Framework open-source, przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. Działa w architekturze MVC.
 • Sail.js Framework MVC dla technologin Node.js.
 • Silex Mikro-framework PHP oparty na komponentach Symfony2.
 • Svelte Reaktywny framework JavaScript oparty na komponentach.
 • Symfony Framework PHP firmy SensioLabs. Jest otwartym oprogramowaniem i bazuje na architekturze MVC. Zbudowany na...
 • Tailwind CSS Framework CSS. Zawiera szereg użytecznych klas, ułatwiających i przyśpieszających pracę w budowaniu wyglądu...
 • Vue.js Framework języka JavaScript. Przeznaczony do szybszej i łatwiejszej budowy dynamicznych aplikacji w JS. Projekt...
 • YAF Yet Another Framework. Framework PHP napisany w C i instalowany jako rozszerzenie języka PHP.
 • Yii Framework PHP oparty na komponentach. Implementuje wzorzec MVC. Projekt jest otwarty, wydany na licencji BSD.
 • Zend Framework Framework PHP firmy Zend Technologies, wydany na licencji BSD.