E-Learning

  • Moodle Platforma e-learningowa napisana w PHP i korzystająca z bazy danych MySQL lub PostgreSQL. Program służy do...
  • Totara Platforma e-learningowa oparta na aplikacji Moodle, opracowana dla potrzeb rynku korporacyjnego i rządowego.