Bezpieczeństwo

  • CSRF Cross-Site Request Forgery. Rodzaj ataku, podczas którego zalogowany w serwisie użytkownik nieświadomie wykonuje...
  • SQL Injection Atak komputerowy polegający na nieuprawnionym dodaniu (wstrzyknięciu) zapytania SQL lub jego fragmentu, do...
  • SSL Secure Socket Layer. Protokół komunikacyjny, który szyfruje i zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy aplikacjami...
  • TLS Transport Layer Security. Rozszerzenie protokołu SSL w wersji 3. Protokół komunikacyjny zabezpieczający transmisje...
  • XSS Cross-Site Scripting. Atak na serwis internetowy polegający na osadzeniu w treści strony kodu, który może...