Baza Danych

 • Adminer Narzędzie do zarządzania bazami danych. Jest to bardzo mała aplikacja, przez co ogranicza się jedynie do najważniejszych...
 • Cassandra System rozproszonej bazy danych typu NoSQL rozwijany przez Apache Software Foundation i DataStax. System przeznaczony...
 • CouchDB Nierelacyjny silnik bazy danych typu NoSQL napisany w języku Erlang, rozwijany przez Apache Software Foundation....
 • Doctrine Biblioteka ORM (Object Relational Mapper) przeznaczona do mapowania bazy danych na obiekty w języku PHP. Pozwala...
 • MongoDB Otwarty system bazodanowy typu NoSQL. Dane przechowywane są jako dokumenty tekstowe w formacie JSON.
 • MS SQL Microsoft SQL Server. System bazodanowy, wspierany i rozpowszechniany przez firmę Microsoft. System jest płatny....
 • MySQL Relacyjny system baz danych rozpowszechniany na zasadach wolnego oprogramowania.
 • Neo4J System bazodanowy typu NoSQL oparty na grafach, napisany w języku Java. Dane w tego rodzaju systemach są reprezentowane...
 • NoSQL Not-only-SQL. Typ bazy danych, które nie korzystają z relacyjnej struktury danych. Zazwyczaj wykorzystywane...
 • OmniDB Aplikacja służące do zarządzania bazami danych. Obsługuje kilka rodzajów silników bazodanowych i działa na...
 • phpMyAdmin Program służący do administracji baz danych MySQL przy pomocy wygodnego interfejsu dostępnego z poziomu przeglądarki...
 • phpPgAdmin Darmowe narzędzie służące do administracji baz danych opartych na silniku PostgreSQL. Program jest darmowy,...
 • PostgreSQL Relacyjny system bazodanowy wydany na licencji Open Source.
 • Redis Otwarty system bazodanowy typu NoSQL, często wykorzystywany do obsługi cache. Dane przechowywane są w pamięci...
 • Riak Baza danych typu NoSQL, zapisująca dane w postaci klucz-wartość (key-value). System napisany w języku Erlang....
 • SQL Structured Query Language. Strukturalny język zapytań przeznaczony do zarządzania bazami danych (tzn. tworzenie...
 • SQL Buddy Program do zarządzania bazami danych napisany w języku PHP.
 • SQL Injection Atak komputerowy polegający na nieuprawnionym dodaniu (wstrzyknięciu) zapytania SQL lub jego fragmentu, do...
 • SQLite SQLite to bezstanowy, bezserwerowy i bezkonfiguracyjny silnik bazy danych, wykorzystujący do komunikacji język...