API

  • API Application Programming Interface - Interfejs Programistyczny Aplikacji. Zestaw reguł, protokołów i narzędzi,...
  • Kong Skalowalny system open source używany jako brama API lub mikroserwisu. Rozszerza aplikacje o dodatkowe funkcjonalności...
  • OAuth Otwarty standard służący do autoryzacji użytkownika w zewnętrznych systemach. Pozwala na bezpieczne udzielanie...
  • RAML RESTful API Modeling Language. Język oparty na formacie YAML, służący do opisywania RESTowego API. Pozwala...
  • REST Representational State Transfer (zmiana stanu poprzez reprezentacje). Architektoniczny wzorzec narzucający...