T

  • Tailwind CSS Framework CSS. Zawiera szereg użytecznych klas, ułatwiających i przyśpieszających pracę w budowaniu wyglądu...
  • TCP Transmission Control Protocol. Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy procesami...
  • TDD Test Driven Development. Technika programowania, podczas której w pierwszej kolejności pisane są testy pod...
  • Template Method Design Pattern Metoda Szablonowa. Celem tego wzorca projektowego jest zdefiniowanie metody, będącej szkieletem algorytmu....
  • TLS Transport Layer Security. Rozszerzenie protokołu SSL w wersji 3. Protokół komunikacyjny zabezpieczający transmisje...
  • Totara Platforma e-learningowa oparta na aplikacji Moodle, opracowana dla potrzeb rynku korporacyjnego i rządowego.
  • Trello Aplikacja webowa służąca do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie tablic, które następnie dzielone są...
  • Twig System szablonów dla języka PHP firmy SensioLabs, wydany na licencji BSD.
  • TypeScript Nadzbiór języka JavaScript umożliwiający typowanie zmiennych, argumentów i funkcji oraz programowanie zorientowane...
  • Typo3 System zarządzania treścią napisany w PHP, dostępny za darmo na licencji GPL. Domyślnie korzysta z silnika...