S

 • SaaS Software as a Service. Zewnętrzna usługa z zakresu Cloud Computing, dostarczająca klientowi możliwość wykorzystywania...
 • Sail.js Framework MVC dla technologin Node.js.
 • SASS Syntactically Awesome Stylesheets. Język skryptowy służący do szybszego i bardziej czytelnego pisania styli...
 • Scala Język programowania łączący cechy języków funkcyjnych i obiektowych. Działa na kilku platformach, m.in. JVM...
 • Selenium Platforma przeznaczona do automatycznych testów aplikacji webowych. Posiada wiele narzędzi pozwalających na...
 • SEO Search Engine Optimization. Działania mające na celu poprawienie ilości i jakości ruchu przychodzącego do...
 • SERP Search Engine Results Page. Strona zawierająca wyniki wyszukiwania dla podanego zapytania, znalezione przez...
 • SFTP SSH File Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, który do przesyłania plików wykorzystuje protokół SSH...
 • Shopify Platforma e-commerce umożliwiająca założenie własnego biznesu w sieci.
 • Silex Mikro-framework PHP oparty na komponentach Symfony2.
 • Singleton Design Pattern Kreacyjny wzorzec projektowania, ograniczający tworzenie obiektów danej klasy do tylko jednej instancji oraz...
 • Smarty Biblioteka PHP przeznaczona do tworzenia szablonów w aplikacji.
 • SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, służący do przesyłania poczty elektronicznej w internecie.
 • SOAP Simple Object Access Protocol. Protokół komunikacyjny używany do wymiany danych pomiędzy aplikacjami i systemami....
 • SOLID Zbiór zasad opisujących pięć podstawowych założeń programowania obiektowego. Przestrzeganie tych reguł ma...
 • Solr Silnik wyszukiwania napisany w języku Java. Projekt jest otwarty, rozwijany przez Apache Lucene.
 • Sphinx Silnik wyszukiwania pełnotekstowego napisany w języku C++. Udostępnia API do wykorzystania w wielu językach...
 • SQL Structured Query Language. Strukturalny język zapytań przeznaczony do zarządzania bazami danych (tzn. tworzenie...
 • SQL Buddy Program do zarządzania bazami danych napisany w języku PHP.
 • SQL Injection Atak komputerowy polegający na nieuprawnionym dodaniu (wstrzyknięciu) zapytania SQL lub jego fragmentu, do...
 • SQLite SQLite to bezstanowy, bezserwerowy i bezkonfiguracyjny silnik bazy danych, wykorzystujący do komunikacji język...
 • SQS Amazon Simple Queue Service. System do przesyłania wiadomości w kolejce (message queue system). Działa na...
 • SSH Secure Shell. Protokół komunikacyjny klient - serwer, wykorzystujący szyfrowanie przesyłanych danych. W...
 • SSL Secure Socket Layer. Protokół komunikacyjny, który szyfruje i zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy aplikacjami...
 • State Design Pattern Stan. Wzorzec czynnościowy, który umożliwia zmianę zachowania obiektu w momencie gdy zmienia się jego wewnętrzny...
 • Strategy Design Pattern Strategia. Wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zdefiniowanie w oddzielnych klasach grup algorytmów z...
 • Sublime Text Edytor tekstowy dla programistów. Wspiera różne platformy i języki programowania. Oprogramowanie jest płatne.
 • Svelte Reaktywny framework JavaScript oparty na komponentach.
 • SVN Subversion. System kontroli wersji, będący następcą systemu CVS. Oprogramowanie jest darmowe, na licencji...
 • Symfony Framework PHP firmy SensioLabs. Jest otwartym oprogramowaniem i bazuje na architekturze MVC. Zbudowany na...