R

  • RabbitMQ RabbitMQ to wolne oprogramowanie przeznaczone do przesyłania wiadomości pomiędzy serwerami (message broker,...
  • RAML RESTful API Modeling Language. Język oparty na formacie YAML, służący do opisywania RESTowego API. Pozwala...
  • ReactJS Biblioteka JavaScript używana do tworzenia interfejsów użytkownika oraz aplikacji internetowych. Bazuje na...
  • Redis Otwarty system bazodanowy typu NoSQL, często wykorzystywany do obsługi cache. Dane przechowywane są w pamięci...
  • Redmine Darmowe i wolne oprogramowanie pozwalające na zarządzanie projektami oraz śledzenie realizacji zadań. Napisany...
  • REST Representational State Transfer (zmiana stanu poprzez reprezentacje). Architektoniczny wzorzec narzucający...
  • Riak Baza danych typu NoSQL, zapisująca dane w postaci klucz-wartość (key-value). System napisany w języku Erlang....
  • Ruby Interpretowany język programowania. W pełni obiektowy, dynamicznie typowany. Wyróżnia się prostą, przejrzystą...
  • Ruby on Rails RoR. Framework open-source, przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. Działa w architekturze MVC.
  • RWD Responsive Web Design. Sposób tworzenia stron i aplikacji internetowych, tak aby ich wygląd automatycznie...