P

 • PaaS Platform as a Service. Usługa zewnętrzna z zakresu Cloud Computing, dostarczająca klientowi platformę informatyczną...
 • Parcel Narzędzie służące do kompilacji aplikacji napisanej w języku JavaScript, do postaci zrozumiałej przez przeglądarki.
 • PEAR PHP Extension and Application Repository. Framework i system dystrybucji rozszerzeń dla języka PHP. Ułatwia...
 • Perl Interpretowany, skryptowy, otwarty język programowania.
 • Phalcon Framework PHP napisany w języku C i instalowany jako rozszerzenie PHP. Jest to otwarte oprogramowanie na licencji...
 • PHP Skryptowy język programowania, przeznaczony do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Jest to język interpretowany...
 • PHP Storm PHP Storm jest programem do pisania aplikacji w języku PHP oraz innych językach webowych. Wspiera większość...
 • phpMyAdmin Program służący do administracji baz danych MySQL przy pomocy wygodnego interfejsu dostępnego z poziomu przeglądarki...
 • phpPgAdmin Darmowe narzędzie służące do administracji baz danych opartych na silniku PostgreSQL. Program jest darmowy,...
 • phpspec Framework ułatwiający tworzenie programów w języku PHP z wykorzystaniem BDD (Behaviour Driven Development)....
 • PHPTAL PHP Template Attribute Language. Silnik szablonów dla języka PHP, oparty o język znaczników XML/XHTML.
 • PHPUnit Biblioteka służąca do testów jednostkowych programów pisanych języku PHP. Testy sprawdzają w sposób automatyczny,...
 • POP3 Post Office Protocol. Wersja trzecia protokołu, pozwalającego na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego...
 • PostgreSQL Relacyjny system bazodanowy wydany na licencji Open Source.
 • PrestaShop Aplikacja sklepu internetowego wydawana na otwartej licencji, napisana w języku PHP. Posiada wiele funkcjonalności...
 • Prototype Design Pattern Prototyp. Kreacyjny wzorzec projektowy, umożliwiający tworzenie obiektów danej klasy wykorzystując do tego...
 • PrototypeJS Biblioteka JavaScript ułatwiająca pisanie aplikacji w tym języku.
 • Proxy Design Pattern Pełnomocnik. Strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zastąpienie (reprezentacje, emulacje)...
 • Pusher API służące do szybkiej, łatwej i bezpiecznej integracji połączenia opartego na WebSockets pomiędzy aplikacją...
 • Python Interpretowany język programowania wysokiego poziomu, ogólnego użycia, wydany na licencji Open Source przez...