O

  • OAuth Otwarty standard służący do autoryzacji użytkownika w zewnętrznych systemach. Pozwala na bezpieczne udzielanie...
  • Observer Design Pattern Obserwator. Wzorzec projektowy wykorzystywany, gdy chcemy powiadomić zainteresowane obiekty (obserwatorów)...
  • OmniDB Aplikacja służące do zarządzania bazami danych. Obsługuje kilka rodzajów silników bazodanowych i działa na...
  • OPcache System cache języka PHP, który przechowuje w pamięci kod operacjiPHP (tzw. bytecode). Kolejne wykonywanie...
  • OpenCart Otwarte oprogramowanie e-commerce, pozwalające na założenie e-sklepu w internecie. System napisany w języku...
  • OPT Open Power Template. System szablonów dla języka PHP. Biblioteka dostępna na licencji BSD.
  • osCommerce Platforma open-source przeznaczona do prowadzenia handlu w sieci. Oprogramowanie jest darmowe, rozprowadzane...