N

  • Neo4J System bazodanowy typu NoSQL oparty na grafach, napisany w języku Java. Dane w tego rodzaju systemach są reprezentowane...
  • NestJS Framework JS oparty na technologii node.js.
  • NetBeans Popularna, darmowa aplikacja do tworzenia oprogramowania firmy Oracle oparta na licencji CDDL lub GPL. Działa...
  • nginx Serwer HTTP, proxy i pocztowy, wydawany na licencji BSD. Działa na wielu systemach operacyjnych w architekturze...
  • Node.js Platforma programistyczna pozwalająca na uruchomienie programów JavaScriprt. Zbudowany na silniku JS Google...
  • NoSQL Not-only-SQL. Typ bazy danych, które nie korzystają z relacyjnej struktury danych. Zazwyczaj wykorzystywane...
  • npm Node Package Manager. Program do zarządzania modułami środowiska programistycznego Node.js.