L

  • Laravel Framework PHP oparty o wzorzec projektowy MVC, wydany na licencji MIT.
  • Latte Kompilowany system szablonów dla języku PHP. Dostarcza szeregu narzędzi i ułatwień, pozwalających na szybsze...
  • LESS Dynamiczny język kaskadowych arkuszy stylów oparty na licencji MIT. Rozszerza CSS o takie elementy jak zmienne,...
  • lighttpd Serwer WWW stworzony z myślą o dużym obciążeniu aplikacji. Projekt open-source, na licencji BSD.
  • Linux Otwarty, darmowy system operacyjny. Wykorzystanie tego systemu (lub jego licznych dystrybucji) jest bardzo...
  • Lithium Framework MVC napisany w PHP, wydawany na licencji BSD.
  • Lodash Biblioteka JavaScript udostępniająca szereg funkcji pomocniczych, użytecznych podczas codziennej pracy z projektami...
  • Lumen Microframework PHP oparty na komponentach frameworka Laravel.