K

  • KISS Keep It Simple Stupid. Zasada mówiąca o tym, aby niepotrzebnie nie komplikować kodu, który ma być w miarę...
  • koa Lekki i szybki framework JavaScript dla Node.js.
  • Kohana Framework napisany w języku PHP5 wydany na licencji BSD. Implementuje wzorzec HMVC.
  • Kong Skalowalny system open source używany jako brama API lub mikroserwisu. Rozszerza aplikacje o dodatkowe funkcjonalności...