J

  • Jasmine Biblioteka służąca do testowania skryptów JavaScript. Projekt jest darmowy na licencji MIT.
  • Java Bardzo popularny, obiektowy język programowania. Kod źródłowy napisany w tym języku jest kompilowany do kodu...
  • JavaScript Skryptowy język programowania przeznaczony dla tworzenia stron i aplikacji internetowych. Działa po stronie...
  • JIRA Oprogramowanie firmy Atlassian wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi. Posiada szereg narzędzi...
  • Joomla! System CMS napisany w języku PHP, wykorzystujący MySQL jako silnik baby danych. Darmowy, wydawany na licencji...
  • jQuery Biblioteka dla języka JavaScript, znacznie ułatwiająca programowanie w tym języku. Udostępnia szereg funkcji...
  • jQuery Mobile Framework JavaScript przeznaczony do szybkiej i łatwej budowy stron i aplikacji, działających na urządzeniach...
  • JSON JavaScript Object Notation. Lekki format wymiany danych. Ze względu na swoją prostotę, a jednocześnie obsługę...
  • JUnit Framework służący do pisania testów jednostkowych dla języka Java.