I

  • IaaS Infrastructure as a Service. Jeden za modeli Cloud Computing. Zewnętrzna usługa polegająca na dostarczeniu...
  • IDE Integrated Development Environment. Środowisko programistyczne. Aplikacja lub aplikacje wspomagających pisanie,...
  • IIS Internet Information Services. Serwer WWW firmy Microsoft.
  • IMAP Internet Message Access Protocol. Protokół poczty elektronicznej. Uznawany za następcę protokołu POP3, ponieważ...
  • Interpreter Design Pattern Wzorzec projektowy typu czynnościowego, którego zadaniem jest interpretacja poleceń innego języka. Użycie...
  • iOS System operacyjny firmy Apple, przeznaczony do obsługi urządzeń mobilnych tej firmy (iPhone, iPad, iPod)....
  • IP Internet Protocol. Protokoł komunikacyjny służący do identyfikowania urządzeń sieciowych w sieci (zarówno...
  • IronMQ Oprogramowanie do do kolejkowania i przesyłania wiadomości pomiędzy serwerami i systemami.
  • Iterator Design Pattern Czynnościowy wzorzec projektowy, którego zadaniem jest zapewnienie sekwencyjnego dostępu do elementów zbioru...