F

  • Facade Design Pattern Fasada. Strukturalny wzorzec projektowy, którego zadaniem jest dostarczenie ujednoliconego, uproszczonego...
  • Factory Design Pattern Fabryka. Wzorzec konstrukcyjny, służący do tworzenia nowych obiektów, związanych z jednym, wspólnym interfejsem....
  • Flask Lekki framework przeznaczony do budowy aplikacji w języku Python. Darmowy, na licencji BSD.
  • Flysystem Narzędzie do komunikacji z różnymi systemami plików. Umożliwia łatwą i szybką zmianę systemu (np. z lokalnego...
  • Flyweight Design Pattern Pyłek. Strukturalny wzorzec projektowy, stosowany do tworzenia bardzo dużej liczby identycznych lub podobnych...
  • Foundation Framework front-end wspomagający pisanie responsywnych stron i aplikacji internetowych. Umożliwia w szybki...
  • FTP File Transfer Protocol. Protokół wymiany plików. Działa w architekturze klient - serwer. Umożliwia dwukierunkowy...
  • FuelPHP Framework PHP oparty na wzorcu HMVC. Wydawany na licencji MIT.