D

  • Debian Dystrybucja systemu operacyjnego Linux oraz FreeBSD.
  • Decorator Design Pattern Dekorator. Strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na rozbudowę funkcjonalności istniejącej klasy dynamicznie...
  • deepstream.io deepstream.io to nowy typ serwera, który napędza skalowane aplikacje w czasie rzeczywistym. To projekt open...
  • Design Pattern Wzorzec projektowy. Schemat uniwersalnego rozwiązania programistycznego często pojawiających się i powtarzalnych...
  • Django Framework napisany w języku Python przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. Projekt open source...
  • Docker Oprogramowanie umożliwiające uruchamianie procesów w odizolowanych środowiskach, nazywanych kontenerami, które...
  • Doctrine Biblioteka ORM (Object Relational Mapper) przeznaczona do mapowania bazy danych na obiekty w języku PHP. Pozwala...
  • Drupal CMS napisany w języku PHP. Posiada swój wewnętrzny framework (CMF - Content Management Framework), pozwalający...
  • DRY Don't Repeat Yourself - Nie powtarzaj się. Zasada, która zaleca unikania różnego rodzaju powtórzeń podczas...
  • Dwoo Silnik szablonów dla języka PHP. Pozwala na oddzielenie warstwy logiki od warstwy prezentacji. Wspiera składnie...