C

 • CakePHP Framework MVC napisany w języku PHP. Inspirowany frameworkiem Ruby on Rails. Otwarty, na licencji MIT.
 • caniuse.com Strona porównująca przeglądarki internetowe pod kątem obsługiwanych technologii.
 • Cassandra System rozproszonej bazy danych typu NoSQL rozwijany przez Apache Software Foundation i DataStax. System przeznaczony...
 • Chain of Responsibility Design Pattern Łańcuch odpowiedzialności (lub zobowiązań). Wzorzec projektowy tworzący listę obiektów, które po kolei analizują...
 • Cloud Computing Chmura obliczeniowa. Model przechowywania i przetwarzania danych na zewnętrznych serwerach usługodawcy. Jest...
 • CMS Content Management System - System zarządzania treścią. Ogólna nazwa aplikacji pozwalającej na tworzenie,...
 • CodeIgniter Framework PHP implementujący wzorzec projektowy MVC.
 • CoffeeScript Język programowania kompilowany do języka JavaScript. Cechuje się uproszczoną i bardziej czytelną składnią,...
 • Command Design Pattern Polecenie. Czynnościowy wzorzec projektowy, przy pomocy którego żądanie wykonania czynności traktowane jest...
 • Composer System zarządzania zależnościami dla języka PHP. Pozwala na szybkie i łatwe dołączenie biblioteki lub skryptu...
 • Composite Design Pattern Kompozyt. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest organizacja obiektów w strukturę (hierarchiczną,...
 • Confluence Oprogramowanie firmy Atlassian wspomagające organizację zespołu w firmie podczas pracy nad projektami. Ułatwia...
 • Contao Open-source CMS napisany w języku PHP.
 • CouchDB Nierelacyjny silnik bazy danych typu NoSQL napisany w języku Erlang, rozwijany przez Apache Software Foundation....
 • CSRF Cross-Site Request Forgery. Rodzaj ataku, podczas którego zalogowany w serwisie użytkownik nieświadomie wykonuje...
 • CSS Cascading Style Sheets. Język opisujący warstwę prezentacyjną strony (tzn. wygląd) w przeglądarce internetowej....
 • CSS3 Kolejna odsłona systemu kaskadowych arkuszy stylów. Zawiera wiele dodatkowych funkcjonalności, ale jest w...
 • CSV Concurrent Versions System. System kontroli wersji udostępniany na licencji GPL.
 • Cucumber Framework służący do testowania programów. Pozwala na automatyczne sprawdzanie poprawności aplikacji z jej...
 • cURL Popularna biblioteka programistyczna umożliwiająca wysyłanie różnego rodzaju zapytań HTTP. Napisana w języku...