B

  • Backbone.js Lekka biblioteka JavaScript przeznaczona do tworzenia aplikacji webowych opartych na pojedynczej stronie....
  • Bamboo Aplikacja firmy Atlassian, wspomagająca tzw. ciągłą integracje programu (CI - Continuous Integration). Umożliwia...
  • Bash Bourne Again SHell. Jedna z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Domyślna powłoka większości dystrybucji...
  • Behat Framework służący do przeprowadzania testów behawioralnych (BDD - Behavior Driven Development), czyli takich...
  • Blade System szablonów PHP napisany dla frameworka Laravel. Każdy widok kompilowany jest do czystego języka PHP...
  • Bootstrap Framework HTML, CSS i JavaScript wspomagający tworzenie responsywnych (RWD) stron i aplikacji internetowych....
  • BPMN Business Process Model and Notation. Notacja graficzna służąca do opisywania procesów biznesowych. Pozwala...
  • Bridge Design Pattern Most. Strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest oddzielenie abstrakcji (interfejsu) od implementacji...
  • Builder Design Pattern Budowniczy. Kreacyjny wzorzec projektowania, którego zadaniem jest stworzenie obiektu z innych mniejszych...
  • Bulma Framework CSS do szybkiego tworzenia ładnych, responsywnych szablonów WWW.